I + D + i

I+D+i

ARAFARMA GROUP ciągle bada znajdując odpowiedzi na pytania i problemy ludzi mając na celu poprawę jakości życia, bezpieczeństwo i dobrobyt wielu ludzi.

Organizacja oraz zdolność naukowa Arafarma Group pozwoliła badawczemu zespołowi technicznemu z sukcesem osiągnąć rozwój leków, produktów leczniczych, produktów dietetycznych, suplementów diety oraz produktów z dziedziny dermofarmacji.Rozwój ten powoduje tworzenie faz, które zawierają otrzymanie molekuł, badań farmakotoksykologicznych.

Obszar badań ARAFARMA GROUP podzielony jest na następujące działy:

1 – DZIAŁ DISCOVERY

Grupa doświadczonych naukowców i handlowców o bogatej karierze zawodowej potrafiący ocenić potencjalne możliwości dla produkcji nowych produktów.

2 – DZIAŁ BADAŃ CHEMICZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH

Tworzenie syntez, procesów oraz pośrednich syntez dla otrzymania pożądanych molekuł w laboratorium. W dziale pilotażowym oraz w dziale przemysłowym dokonywanie ciągłej analizy i kontroli pod nadzorem Departamentu Gwarancji Jakości, w celu posiadania EDMF oraz produkcji według norm GMP.

3 – DZIAŁ BADAŃ FARMAKOLOGICZNYCH

Koncentruje się na badaniu działań potencjalnych i przyszłych wyselekcjonowanych molekuł, które są wynikiem selekcji nowych możliwych substancji aktywnych o właściwościach farmakodynamicznych, toksykologicznych i farmakokinetycznych. Te substancje aktywne otrzymujemy jako wynik badań przedklinicznych.

Wyniki tych działań są zgodne z oczekiwaniami naukowców Działu Discovery

4 – DZIAŁ BADAŃ GALENOWYCH

Koncentruje się na rozwoju form farmaceutycznych właściwych, które pozwolą tworzyć substancje aktywne tak, aby posiadały maksymalną skuteczność i tolerancję leku przez pacjenta.

W tym dziale wspólnie, naukowcy i handlowcy, wybierają skład farmaceutyczny, rozczynniki, właściwości fizykochemiczne i organoleptyczne pożądane oraz stabilność substancji aktywnej.

Ponadto ocenia się oryginalność formuły farmaceutycznej, tak aby ułatwiała wybór produktu, jego dawkowanie oraz wyróżnianie się z pośród innych na rynku.

4 – DZIAŁ BADAŃ KLINICZNYCH

Koncentruje się na projekcie graficznym, realizacji badań mających na celu bezpieczeństwo, skuteczność produktu przed wejściem na rynek. Ponadto w odpowiednich jednostkach przeprowadza się badania kliniczne. I, II, III fazy poparte pozwoleniami, analizą statystyczną co zwiększa  zaufanie do produktu i ułatwia jego wejście  na rynek.

OBSZARY

PODSTAWOWE STRATEGICZNE DLA PRODUKTÓW ARAFARMA GROUP.

  • GINEKOLOGIA – POŁOŻNICTWO

  • UROLOGIA I ANDROLOGIA

  • DERMATOLOGIA

  • BÓL KOSTNO – STAWOWY, TRAUMATOLOGIA I REUMATOLOGIA

  • PRZEWÓD POKARMOWY

  • DIAGNOSTYKA KLINICZNA

  • UKŁAD ODDECHOWY

  • OKULISTYKA

  • PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE w chorobach onkologicznych, zakaźnych, w procesie starzenia się.