Sistema nervioso

Aracalm

ARACALM

Medicamento RX


Aracalm 100 mg/200mg comprimidos EFG
Aracalm 400 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Arafaxina Retard

ARAFAXINA RETARD

Medicamento RX


Arafaxina Retard 75 mg/150 mg cápsulas de liberación prolongada EFG

Arapaxel

ARAPAXEL

Medicamento RX


Arapaxel 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Calmapride

CALMAPRIDE

Medicamento RX


Calmapride 1 mg/3 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Fagodol

FAGODOL

Medicamento RX


Fagodol 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Seregra

SEREGRA

Medicamento RX


Seregra 20 mg/30 mg comprimidos recubiertos con película EFG


Disclaimer:

La información que está a punto de visualizar está dirigida únicamente a profesionales sanitarios aptos para prescribir o dispensar medicamentos.