Uroseptic

UROSEPTIC


Uroseptic 2 g/3 g granulado para solución oral en sobres EFG

Uroseptic 2 g granulado para solución oral en sobres EFG, 1 sobre …. C.N.693278.0

Uroseptic 2 g granulado para solución oral en sobres EFG, 2 sobres …. C.N.693279.7

Uroseptic 3 g granulado para solución oral en sobres EFG, 1 sobre …. C.N.693280.3

Uroseptic 3 g granulado para solución oral en sobres EFG, 2 sobres …. C.N.693281.0

COMPOSICIÓN


  • Fosfomicina